Info Garage verkopen en Rommelmarkten

Algemene Regels (update 05/07/2020)

 • Op het driesheidelaan plein kunnen geen voertuigen of trailers bij de stand geplaatst worden.

 • Vanaf 11:00 kunt u zich aanmelden bij de opzichter opgesteld bij het begin van de rommelmarkt, toon duidelijk de reserveringsmail en QR code en de naam door waar de reservatie op staat of een print van uw bevestigingsmail.

 • Na 12:00 worden er geen plaatsen meer toegewezen, wees dus op tijd.

 • Wijk Nieuwland Zwijndrecht is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, welke de oorzaak ook mogen zijn.

 • De standhouders aanvaarden de aangeduide standplaats.

 • Standen dienen geplaatst te worden tussen de aangegeven markering.

 • Verkoop van eten en drinken enkel toegestaan na goedkeuring.

 • De verkoop van dieren, wapens en verboden producten is onder geen enkele voorwaarde toegelaten.
  Wijkcomité Nieuwland Zwijndrecht behoudt zich het recht om ongewenste artikelen van de markt te laten verwijderen

 • Iedereen laat zijn standplaats proper achter, vuil wordt meegenomen of gedeponeerd in de vuilbak en onverkochte goederen worden terug meegenomen.

 • Het is niet toegelaten uw standruimte te overschrijden, tenzij expliciet overeengekomen met de organisatie.

 • Uw inschrijving is definitief en onomkeerbaar. Indien u verhindert bent deel te nemen worden betaalde gelden niet terugbetaald, noch enige andere vergoeding wordt voorzien.

 • Bij annulatie van het evenement d.m.v. overmacht zal u een waardebon ontvangen om een volgende keer kosteloos deel te nemen.

 • De reservatie is pas definitief als wij het inschrijvingsgeld hebben ontvangen en u in het bezit bent van het bevestigingsmail .

 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor goederen verkocht tussen verkoper en klant.

 • Had je graag een bepaalde plek? Geef gerust een voorkeur plaats op tijdens de inschrijving!We houden er in de mate van het mogelijk rekening mee.

 • Na het toewijzen van uw standplaats (met wagen) is het niet meer toegestaan om markt te verlaten en dan terug op te rijden voor b.v. extra verkoop goederen bij te halen. Eens u de markt zone verlaat dient u deze elders te parkeren.

Tijdelijke COVID-19 maatregels (update 05/07/2020)

Onderstaande regels worden mogelijks versoepeld tegen de dag van ons evenement en worden geupdate van zodra we meer informatie hebben.

 • Respecteer de social distancing regels

 • Voorzie het nodige hygiënische materiaal.
  Elke standhouder voorziet ontsmettingsgel voor zowel zichzelf en zijn klanten, handschoenen en mondmaskers of een alternatief in stof.
  Aan de bezoekers wordt ook aangeraden een mondmasker te dragen.

 • Denk na over de ruimte van uw stand.Stel uw stand zodanig op dat er genoeg ruimte is zodat bezoekers nog voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

 • Laat de klant zoveel mogelijk elektronisch betalen via een app op uw smartphone of ontsmet je handen bij het ontvangen en teruggeven van cash geld.

 • Bied geen proevertjes aan
  Het aanbieden en uitstallen van proevertjes is verboden.

 • Mondmaskers verplicht als de fysieke afstand (1,5m) in het gedrang komt.

 • Mondmaskers ten alle tijden verplicht voor standhouders.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Garageverkoop

Mag iedereen deelnemen aan de garageverkoop?

Enkel de woningen in wijk Nieuwland of 't Heiken kunnen meedoen, dat mag ook op uw oprit zijn of voorgevel.
Indien u niet in de wijk woont maar u hebt een kennis of familielid in de wijk zou u b.v. wel bij deze persoon in de garage of oprit kunnen staan.

Rommelmarkt

Mag iedereen deelnemen aan de rommelmarkt?

Jazeker iedereen mag deelnemen zolang je bent ingeschreven.