Partner: Woonpunt Schelde - Rupel

Wie zijn wij?

Wijkcomité Nieuwland - ’t Heiken is een vereniging van wijkbewoners uit de wijk Nieuwland en ’t Heiken.

We werken samen met de gemeente Zwijndrecht en Woonpunt Schelde-Rupel (de sociale huisvestingsmaatschappij in onze wijk).

Met ons wijkcomité proberen we onze wijk(en) te doen opleven en mensen bij elkaar te brengen door evenementen en activiteiten te organiseren waarbij iedereen welkom is.

Samen leven, beleven en verbinden is immers waar ons wijkcomité voor staat.

We vinden het belangrijk dat ook mensen met een klein budget ten volle kunnen deelnemen. Daarom streven we ernaar om onze evenementen en activiteiten zoveel mogelijk gratis aan te bieden.

Hoe doen we dat?

Door zoveel mogelijk zélf te doen met onze leden en creatief om te springen met de middelen die we hebben. Het engagement van de bewoners in onze wijken is dan ook van levensbelang voor onze werking.


Als u enige vragen heeft kunt u deze steeds doormailen naar: wijkcomite.nieuwland@gmail.com

Onze Facebookpagina: www.facebook.com/wijkcomitenieuwland

Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken is officieel herkend als vrijwilligersorganisatie door de Vlaamse Overheid.
Erkenningsnummer: GVV11734878

Het momenteel
totaal aantal leden is:

Het bestuur

Jimmy Waem
Functie: Voorzitter

Els Deferme
Functie: Penningmeester

Elza Moonen
Functie: Algemeen bestuur

Jan Van Loy
Functie: Algemeen bestuur / Projectcoördinator

Kris Van Robbroeck
Functie: Algemeen bestuur / Projectmedewerker

Lady Smet
Functie: Algemeen bestuur / Projectmedewerker

Ereleden

Jasmine Byloos (1950 - 2021)

Ze werd in 2021 benoemd tot erelid.
Jasmine was één van onze stichtende bestuursleden maar begin 2020 nam ze wegens ernstige gezondheidsreden een stapje terug uit het bestuur.

Ze was een fiere vrouw met karakter en met het hart op de juiste plaats.
Je kon altijd op haar rekenen, je kon er mee lachen en zwansen.

Helaas op 18 oktober 2021 is ze met 71 jarige leeftijd van ons heengegaan.

We zullen haar nooit vergeten.

Zie ook:

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief!