Wie zijn wij?

Wijkcomité Nieuwland - ’t Heiken vzw is een vereniging van wijkbewoners uit de wijk Nieuwland en ’t Heiken.

We werken samen met de gemeente Zwijndrecht en Woonpunt Waas (de sociale huisvestingsmaatschappij).
We zijn officieel herkend als socio-culturele vereniging in de gemeente Zwijndrecht.

Met ons wijkcomité proberen we onze wijk(en) te doen opleven en mensen bij elkaar te brengen door evenementen en activiteiten te organiseren waarbij iedereen welkom is.

Samen leven, beleven en verbinden is immers waar ons wijkcomité voor staat.

We vinden het belangrijk dat ook mensen met een klein budget ten volle kunnen deelnemen. Daarom streven we ernaar om onze evenementen en activiteiten zoveel mogelijk gratis aan te bieden. 

Hoe doen we dat? 

Door zoveel mogelijk zélf te doen met onze leden en creatief om te springen met de middelen die we hebben. Het engagement van de bewoners in onze wijken is dan ook van levensbelang voor onze werking.

Als u enige vragen heeft kunt u deze steeds doormailen naar: wijkcomite.nieuwland@gmail.com

Onze Facebookpagina: www.facebook.com/wijkcomitenieuwland

Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken vzw is officieel herkend als vrijwilligersorganisatie door  de Vlaamse Overheid.
Erkenningsnummer: GVV76124170

VZW ondernemingsnummer: 0804.836.813
BTW nummer: BE0804.836.813
Intern Reglement (Update: 10-08-2023)

Het momenteel
totaal aantal leden is:

Het bestuur

Jimmy Waem
Functies: Voorzitter, evenement planner/coördinator, webmaster.

Elza Moonen
Functie: Ondervoorzitter

Els Deferme
Functie: Penningmeester

Jan Van Loy
Functie: Projectcoördinator

Lady Smet
Functie: Materiaalmeester

Yolande De Ruelle
Functie: Secretaris

Ereleden

Jasmine Byloos (1950 - 2021)

Ze werd in 2021 benoemd tot erelid.
Jasmine was één van onze stichtende bestuursleden maar begin 2020 nam ze wegens ernstige gezondheidsreden een stapje terug uit het bestuur.

Ze was een fiere vrouw met karakter en met het hart op de juiste plaats.
Je kon altijd op haar rekenen, je kon er mee lachen en zwansen.

Helaas op 18 oktober 2021 is ze met 71 jarige leeftijd van ons heengegaan.

We zullen haar nooit vergeten.

Zie ook:

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief!