Partner: Woonpunt Schelde - Rupel

Wijkcomité Nieuwland - 't Heiken een vereniging van wijkbewoners uit de wijk Nieuwland en ’t Heiken.
Samen proberen we terug nieuw leven in onze wijk(en) te brengen en mensen terug samen te brengen door jaarlijkse evenementen of activiteiten te organiseren.

We werken samen met de gemeente Zwijndrecht en Woonpunt Schelde-Rupel de sociale huisvestingsmaatschappij in onze wijk.
Samenwerken is een belangrijke gegeven in ons comité en iedereen is welkom zonder enige discriminatie.

Het momenteel
totaal aantal leden is:

Het bestuur

Jimmy Waem
Functie: voorzitter

Els Deferme
Functie: bestuurslid

Elza Moonen
Functie: bestuurslid

Ria De Langhe
Functie: bestuurslid

Emmy Clarijs
Functie: bestuurslid
Zie ook: