Partners

Gemeente Zwijndrecht

Zonder de steun van de gemeente Zwijndrecht zou ons wijkcomité niet kunnen bestaan.
Dankzij de financiële steun, ondersteuning van de gemeentelijke diensten en het uitlenen van materialen aan democratische prijzen kunnen wij jaarlijks leuke evenementen organiseren in onze wijk.

Meer info: www.zwijndrecht.be

Woonpunt Schelde-Rupel

Woonpunt Schelde-Rupel is de sociale huisvestingsmaatschappij voor de gemeente Zwijndrecht.
Zij bieden kwaliteitsvolle en betaalbare woningen in onze wijk.

Onze samenwerking met Woonpunt Schelde-Rupel is voor ons een belangrijke schakel omdat ons werkgebied centraal tussen de huurwoningen van de wijk plaatsvindt.

Meer info:
www.woonpuntschelderupel.be

Cera

“Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.”

Cera bied de grootste steun voor onze wijk projecten waaronder het Baravan project. Dankzij Cera krijgen we de kans om voor onze wijk en samenleving iets mooi te creëren.

Meer weten? Surf naar www.cera.coop

Novatech

Novatech onderzoekt, innoveert en creëert oplossingen waarmee je gemakkelijker en beter kunt bouwen, onderhouden, beschermen en herstellen.

Novatech steunt onze wijk projecten waaronder het Baravan project en zorgt voor de onmisbare kwaliteit producten van Tec7.

Meer weten? Surf naar www.novatech-int.com

Ibogem

Zij steunen ons met herbruikbaar materiaal dat wordt gebruikt voor de werking en onze upcycling projecten.
Meer info: www.ibogem.be